Normy handlowe

NORMY HANDLOWE OBOWIĄZUJĄCE W UE

Właściciel produktów sektora owoców i warzyw objętych normami handlowymi może wystawiać te produkty, oferować je na sprzedaż, dostarczać je i wprowadzać do obrotu na terenie Unii Europejskiej wyłącznie zgodnie z tymi normami i jest odpowiedzialny za zapewnienie takiej zgodności.

Właścicielami są wszelkie osoby fizyczne lub prawne, które fizycznie posiadają dane produkty.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 prawie wszystkie gatunki świeżych owoców i warzyw wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej objęte są wymaganiami norm handlowych.

Aktualnie obowiązuje 10 szczegółowych norm handlowych dla priorytetowych gatunków świeżych owoców i warzyw oraz ogólna norma handlowa dla pozostałych produktów sektora owoców i warzyw.

 

1. jabłka NORMA HANDLOWA DLA JABŁEK
2. owoce cytrusowe NORMA HANDLOWA DLA OWOCÓW CYTRUSOWYCH
3. owoce kiwi NORMA HANDLOWA DLA KIWI
4. sałata, endywia o liściach kędzierzawych i endywia o liściach szerokich (Batawia) NORMA HANDLOWA DLA SAŁATY, ENDYWII O KĘDZIERZAWYCH LIŚCIACH I ENDYWII SZEROKOLISTNEJ (BATAWII)
5. brzoskwinie i nektaryny NORMA HANDLOWA DLA BRZOSKWIŃ I NEKTARYN
6. gruszki NORMA HANDLOWA DLA GRUSZEK
7. truskawki NORMA HANDLOWA DLA TRUSKAWEK
8. papryka słodka NORMA HANDLOWA DLA PAPRYKI SŁODKIEJ
9. winogrona stołowe NORMA HANDLOWA DLA WINOGRON STOŁOWYCH
10. pomidory NORMA HANDLOWA DLA POMIDORÓW

Treść szczegółowych norm handlowych znajduje się w załączniku I, część B do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 .

Owoce i warzywa, które nie są objęte szczegółową normą handlową muszą spełniać wymogi ogólnej normy.

OGÓLNA NORMA HANDLOWA

Norma ogólna obejmuje gatunki sektora owoców i warzyw określone w części IX Załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (z wyjątkami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011). W praktyce norma ogólna dotyczy niemal wszystkich owoców i warzyw znajdujących się w obrocie handlowym.

Treść ogólnej normy handlowej znajduje się w załączniku I, część A do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 .

Minimalne wymagania dotyczące jakości

Z zastrzeżeniem dopuszczalnych tolerancji, produkty powinny być:

  • całe,
  • zdrowe; nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia,
  • czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych,
  • praktycznie wolne od szkodników,
  • praktycznie wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki,
  • wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego,
  • wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków. Stan produktów musi umożliwiać im:
  • wytrzymanie transportu i przeładunku,
  • dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie.

Minimalne wymagania dotyczące dojrzałości

Produkty muszą być wystarczająco rozwinięte, ale nie przerośnięte, a owoce muszą być odpowiednio dojrzałe, ale nie przejrzałe. Stopień rozwoju i dojrzałości produktów musi umożliwiać im kontynuowanie procesu dojrzewania oraz osiągnięcie wymaganego stopnia dojrzałości.

Tolerancja

Tolerancja wynosi 10 % liczby lub masy produktów w każdej partii niespełniających minimalnych wymagań jakości. W ramach tej tolerancji nie więcej niż 2% łącznie mogą stanowić produkty z objawami zepsucia.

Oznaczenie pochodzenia produktu

Pełna nazwa lub nazwa potoczna państwa pochodzenia. W przypadku produktów pochodzących z państwa członkowskiego, informacja ta podawana jest w języku kraju pochodzenia lub w dowolnym innym języku zrozumiałym dla konsumentów kraju przeznaczenia. W przypadku pozostałych produktów informacja ta podawana jest w dowolnym języku zrozumiałym dla konsumentów kraju przeznaczenia

Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 akapit 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, jeżeli właściciel świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami ogólnej normy handlowej, jest w stanie wykazać ich zgodność z jakąkolwiek obowiązującą normą przyjętą przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ), wspomniane owoce i warzywa mogą wówczas zostać uznane za zgodne z ogólną normą handlową.

Więcej informacji na: www.ijhar-s.gov.pl

 

NASI PARTNERZY

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Razem dla Radomki
Gmina Przytyk