Podpisanie listu intencyjnego z chińskimi przedsiębiorcami.


W dniu 10.05.2018 roku w sali konferencyjnej Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński spotkał się z przedstawicielem chińskiej firmy Panią Yan Wei. Celem wizyty było podpisanie listu intencyjnego, mówiącego o wyrażeniu chęci współpracy pomiędzy chińskim inwestorem i Gminą Przytyk. Treść podpisywanego listu mówi  m. in. o zagospodarowaniu potencjału gospodarczego Gminy, wynikającego w szczególności z rozwoju upraw papryki pod folią, będącej produktem lokalnym, oficjalnie promowanym i chronionym pod znakiem „Papryka Przytycka” i innych warzyw.

Podczas tego spotkania obecni byli Wiceprezes Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisław Janowski, producenci papryki, Przewodniczący Rady Gminy Przytyk oraz radni Gminy Przytyk.

Podpisanie listu intencyjnego to kolejny krok skierowany w kierunku rozwoju naszego lokalnego rolnictwa.

 

 

Share This Post On:

NASI PARTNERZY

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Razem dla Radomki
Gmina Przytyk