INFORMACJA

Wójt Gminy Przytyk serdecznie zaprasza na szkolenie
nt. Zastosowania LNG – skroplonego gazu ziemnego, w szeroko pojętej gospodarce rolnej, przetwórstwie spożywczym, chłodnictwie

organizowanym przez Mazowiecką Agencje Energetyczną

Wójt Gminy Przytyk
/-/ Dariusz Wołczyński

Spotkanie odbędzie się w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie 25 października 2016 r. o godz. 10.00

Share This Post On:

NASI PARTNERZY

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Razem dla Radomki
Gmina Przytyk