Pożyteczna współpraca

Partnerstwo Paprykowy Szlak to sformalizowana inicjatywa LGD „Razem dla Radomki”, która tworzona jest z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, producentami, rolnikami, przedsiębiorcami, lokalnymi grupami działania, ośrodkami naukowy i organizacjami pozarządowymi mająca na celu rozwój marki produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”, obejmującego jego wytwarzanie, promocje, sprzedaż oraz rozwój.

Do głównych zadań partnerstwa  Paprykowy Szlak należy między innymi:

  • promocja Produktu Tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”,
  • zrzeszanie lokalnego środowiska producentów papryki,
  • utworzenie grupy uprawnionej do złożenia wniosku o rejestrację ,,Papryki Przytyckiej’’ w Unii Europejskiej ,
  • organizacja warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie związanych z papryką i ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich,
  • informowanie o możliwościach oraz świadczenie pomocy w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych na rozwój produktu tradycyjnego, potencjału producentów obszaru Paprykowego Szlaku,
  • redagowanie strony internetowej www.paprykaprzytycka.eu.

Dlaczego właśnie to Papryka Przytycka stała się kluczowym  warzywem w regionie?

Mianowicie Gmina Przytyk wraz z okolicznymi gminami: m.in. Potworowem, Rusinowem, Klwowem, Radzanowem i Zakrzewem są obecnie  paprykowym zagłębiem. – To właśnie z tego terenu pochodzi ok. 80% krajowej produkcji pod osłonami tego warzywa. Paprykę uprawia się tutaj ponad 2 000 gospodarstw, a jej roczna produkcja wynosi ponad  80 tysięcy ton.

Do Partnerstwa przystąpiło już Starostwo Powiatowe w Radomiu, Mazowiecka Izba Rolna, gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew, Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego – Oddział w Radomiu oraz jego inicjator – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

Promujemy „Paprykę Przytycką”

Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby razem z Nami promować ,,Paprykę Przytycką’’  ale również pozyskiwać wiedzę na temat tego i innych warzyw uprawianych przez producentów z naszego regionu do udziału w Partnerstwie, które otwarte jest na nowych członków. Formularz pozwalający na przystąpienie można pobrać ze strony internetowej www.razemdlaradomki.pl w zakładce paprykowy szlak.

 

Zdjęcia z uroczystego podpisania porozumienia. Seminarium „Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym. 19.08.2012 r. – Urząd Gminy w Przytyku

Share This Post On:

NASI PARTNERZY

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Razem dla Radomki
Gmina Przytyk